Safecontrol 2018-02-02T09:24:44+00:00

Safe Control Infra AS har slått seg sammen med Triona AB

Safe Control Infra AS sin virksomhet som omfatter veibilder, registreringstjenester og verktøy for NVDB er slått sammen med Triona AB.

Se pressemelding på Trionas sine hjemmesider her…

Login
NVDB Feltverktøy
Login
Veibilder og NVDB
Login
Bruer og kaier

NVDB – Komplett feltverktøy!

Vi introduserer SINUS.infra. Et komplett feltverktøy for NVDB. Løsningen er tilpasset nettbrett (og smarttelefon), og er utviklet for å brukes ute i felt. Systemet henter og lagrer data direkte i NVDB.

PRØV GRATIS 2 MÅNEDER.
Klikk her for å registrere deg.

Inspeksjon av bruer og kaier

Alle byggverk har en ansvarlig person, kommune, fylke, etat eller virksomhet. Om konstruksjonen er dårlig vedlikeholdt, har skader eller feil som kan utgjøre en fare, vil dette ramme den ansvarlige.

Veibilder 360° – NVDB

Veinettet fotograferes med utstyr som monteres på bil. Kameratårnet har 6 GPS-styrte kamera som tar bilder for hver femte meter.
Etter avsluttet fotografering, bearbeides bildene til koordinatfestede 360° panoramabilder som brukes via egen innlogging til SINUS.infra.

Drift og vedlikehold av veier

Safe Control Road AS har ansatte med lang erfaring fra drift og vedlikehold veier. Dette gjelder både teknisk utførelse, kostnadsberegninger og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Vi har spesialkompetanse på forsterkning av veier, basert på nedbøyningsmåling med fallodd. Vi har også utarbeidet mange hovedplaner for kommunale veier.

FROSIO NS 476

Safe Control AS har i over 20 år utført inspeksjon, kontroll og oppfølging av overflatebehandling av stål. Samtlige av våre FROSIO-inspektører er sertifisert iht. NS-476 level 3. Vårt hovedfokus vil alltid være å kvalitetssikre arbeidet som blir utført. Vi bistår også med rådgivning knyttet til planlegging og utførsel av arbeidet.

SINUS – Våre datasystemer.

Safe Control utvikler og drifter egne lisensbaserte datasystemer:

  • SINUS.bk – System for bruer og kaier.
  • SINUS.td – Tiltaksmodul for SINUS.bk.
  • SINUS.infra – Forvaltning, drift og vedlikehold av veier.

Konkurransegrunnlag

Når det skal utføres en entreprise  som overskrider grenseverdi for direkteanskaffelse, må det utarbeides konkurransedokument.

Prosjektering

Prosjektering omfatter dimensjonering, tegning, mengde- og prosessbeskrivelse. Prosjekteringen danner grunnlag for arbeid som skal utføres.

SINUS – support.

Video med instruksjoner og demo. Lær hvordan SINUS systemene brukes.