Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget er dokumentet som man sender ut til entreprenør/tilbyder. Mens anbud/tilbud er dokumentene man får i retur fra entreprenør i en anbudskonkurranse.

Konkurransegrunnlaget inneholder normalt en Informativ «juridisk» del som opplyser om konkurranseform, spesielle bestemmelser for konkurransen, tidsfrister og  kvalifikasjonskrav til tilbyder. Samt en beskrivelse av oppdraget og tegninger (se prosjektering)

Terskelverdier for offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg er pr 2017:

Det skal gjøres en verdivurdering av prosjektet i forkant for å anslå hvilken kunngjøringsform man må velge.

0-100.000 NOK eks.mva – Tillatt med direkte anskaffelse. Dersom anskaffelsen ikke vil være av repeterende karakter.

100.000 – 1.1 mill NOK eks.mva – Prisforespørsel til minst 3 entreprenører med lokal tilhørighet, eller med egnet kompetanse for utførelse av oppdraget. Viktig med protokollføring av hele prosessen. Evt kan det gjøres en frivillig kunngjøring i Doffin.

1.1mill – 44 mill NOK eks.mva – Nasjonal kunngjøring av konkurransen i Doffin.

Over 44 mill NOK eks.mva – EU kunngjøring av konkurransen i TED/Doffin.

Les mer om Lover og forskrift om offentlige anskaffelser:

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser

For mer informasjon ta kontakt med:

Safe Control Engineering AS: Tomas Aasbø mobil 41 46 60 09 epost: tomas@sce.as

Safe Control AS: Kai L. Sevik mobil: 99 15 98 83 epost: kai@safecontrol.no