Prosjektering

Prosjekteringen omfatter dimensjonering, tegning og mengde og prosessbeskrivelse. Prosjekteringen danner grunnlaget for arbeidet som skal utføres, og kan enten brukes som arbeidsgrunnlag for kommunens/virksomhetens eget personell eller inngå som en del av et konkurransegrunnlag.

For hovedentreprise (og generalentreprise), kontraktstandard 8405 og 8406.

Når det skal utføres rehabilitering eller oppføres nye konstruksjoner bør det alltid utføres en prosjektering i forkant av arbeidene. Prosjekteringen kan blant annet omhandle prosessbeskrivelse og angivelse av mengder, samt detaljtegninger. Bærende komponenter skal dimensjoneres. Beskrivelse utført i henhold til Prosesskode eller NS3420, brukes som hovedgrunnlag for prising av arbeidene når entreprenør leverer tilbud og utgjør «kjernen» i anbudsdokumentet/konkurransegrunnlaget.

For totalentreprise, kontraktstandard 8407.

Ved totalentreprise overlater man detaljprosjekteringen til utførende entreprenør. Men om man velger en slik løsning må det likevel gjøres noen tekniske avklaringer eller et forprosjekt. Tiltakshaver bør ta stilling blant annet bru bredde, materialvalg, spennlengde, universell utforming og arkitektur, før man lyser ut et prosjekt som totalentreprise.

For mer informasjon ta kontakt med:

Safe Control Engineering AS: Tomas Aasbø mobil 41 46 60 09 epost: tomas@sce.as

Safe Control AS: Kai L. Sevik mobil: 99 15 98 83 epost: kai@safecontrol.no