SINUS programmene.

Sinus er et utvalg programmer som brukes til skade- og tiltaksregistrering, dokumentasjon, rapportering, oppfølging og kostnadsestimering på ulike typer av bygg-konstruksjoner.

 • Dokumentasjonsprogram for broer og kaier.
 • Skaderegistrering/Skadekategorisering.
 • Tidsintervall for tiltak med tilhørende kostnad.
 • Standard: Statens Vegvesen Håndbok V441.
 • Hovedkunder: Kommuner, havnevesen og   energiselskaper.
 
 • Drifts- og tiltaksprogram.
 • Tilleggsmodul til SINUS-bk.
 • Genererer, mobiliserer og ajourfører tiltak.
 • Standard: NS 3424 og NS 3451.
 • Hovedkunder: Alle segmenter.
 
 • Visning og funksjonalitet for 360° veibilder.
 • Direkte kobling mot NVDB.
 • Behandling av meldinger knyttet til objekter.
 • Registrering av objekter til NVDB ut i fra veibilder.
 • Eget feltverktøy tilpasset nettbrett og mobil.
Skjermbilder SINUS.bk: 
Skjermbilder SINUS.td:
Skjermbilder SINUS.infra:
Skjermbilder SINUS.infra – Feltverktøy: