Statusrapport 30.06.2017

Det er fremdeles forstyrrelser i NVDB.

2017-06-30T11:53:54+00:00