Infrabilder 360°

Vei- eller banenettet fotograferes med utstyr som monteres på bil eller tog. Kameratårnet har 6 kameraer, som utløses hver femte meter på veien, styrt av en nøyaktig GPS.

Etter fotografering er avsluttet, bearbeides alle bildene i kraftige datamaskiner. Sluttproduktet blir  koordinatfestede 360° panoramabilder som kan brukes via egen innlogging i SINUS.Infra.

Vil du vite mer?

Kontakt Sigmund Fredriksen.
Epost: sigmund.fredriksen@triona.no
Telefon: +47 918 66 301

Kart for fotografering: 
Bil som brukes ved fotografering: 

Safe Control Infra AS støttes av: